logo

FAQ NL

ALGEMEEN: DIGITALE Korting 2023

 Ø  De Digitale Korting 2023: wat is dit?

Verdelers van dakvensters, rolluiken en accessoires van VELUX kunnen genieten van een korting (de Digitale Korting) op het einde van het jaar op witte dakvensters voor hellende daken door deel te nemen aan onze digitale campagnes. Hiertoe dienen verdelers de campagnes van VELUX te verspreiden via de eigen website en Facebook pagina en aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen. De korting is afhankelijk van de inspanning die door u geleverd wordt voor het verspreiden van onze campagnes via uw eigen website en Facebook pagina.

De details en de waarde van de digitale korting kunt u terugvinden in het document « Addendum voor overgangskorting 2023 » dat op aanvraag beschikbaar is bij uw VELUX vertegenwoordiger of onze klantendienst.

De korting zal éénmalig berekend worden, na het verval van de periode (dus na 31/12/2023). Ze zal u toegekend worden ten laatste op 15/02/2024. Een automatische voortzetting van deze korting is niet voorzien.

 Ø  Wie kan genieten van de Digitale Korting 2023?

 De verdelers van vensters, rolluiken en accessoires zoals bepaald in de VELUX verkoop- en logistieke voorwaarden (die gelden voor België en het Groothertogdom Luxemburg).

 Ø  Wat zijn de mogelijke opties voor de Digitale Korting 2023?

 Er zijn 3 mogelijke opties in functie van uw voorkeur:

 Optie 1 : Ik kies er voor om de content via mijn website te verspreiden

Verspreid onze campagnes via de website van uw bedrijf door een specifiek plaats/ pagina te wijden aan VELUX door het implementeren van een technische code (Javascript snippet). Hierdoor zal door VELUX gecreëerde specifieke content getoond worden op uw site. Gelieve een link binnen uw website te voorzien naar de plaats/ pagina dat u aan VELUX toekent.

Bij iedere nieuwe campagne zal VELUX de content autonoom en automatisch aanpassen. Hierdoor zal de pagina steeds up-to-date zijn zonder tussenkomst langs uw kant. De maximale digitale korting "website" zal u toegekend worden indien onze campagnes gedurende minstens 6 maanden via uw bedrijfswebsite verspreid worden .

Optie 2 : Ik kies er voor om de content via de Facebook pagina van mijn bedrijf te verspreiden

Publiceer onze campagnes op de Facebook pagina van uw bedrijf. Door middel van een planning van maandelijkse publicaties, zal VELUX u de content beschikbaar stellen die u dient te publiceren. Iedere maand zal een nieuwe publicatie voor uw Facebook pagina ter beschikking gesteld worden. De maximale digitale korting "social netwerk Facebook" zal u toegekend worden indien u minimum 6 Facebook publicaties op de Facebook pagina van uw bedrijf publiceert.

 Optie 3 : Ik kies er voor om de content via mijn website en Facebook pagina te verspreiden

Bij een gecombineerd gebruik van de website en publicaties op het sociaal netwerk Facebook moet de korting worden berekend in een matrix (aantal maanden aanwezigheid op website/ aantal publicaties verspreid via Facebook). Het is deze optie die de verdeler toelaat om van de maximale digitale korting te genieten indien aan alle voorwaarden voldaan is.

 Ø  Wat dien ik te doen om te genieten van de maximale Digitale Korting in 2023?

 Om te genieten van de maximale digitale korting, dient u de voorkeur te geven aan optie 3 (content verspreiden via de website en via Facebook) en volgende criteria na te volgen:

  • Website: Aantal maanden van verspreiding van de VELUX content = 6 maand of meer
  • Facebook: Aantal verspreide publicaties via Facebook = 6 of meer

 Ø  Waar kan ik de details en de berekening voor de waarde van de Digitale Korting 2023 raadplegen?

 De details en de waarde van de digitale korting kunt u terugvinden in het document « Addendum voor overgangskorting 2021 » dat op aanvraag beschikbaar is bij uw VELUX vertegenwoordiger of onze klantendienst.

 Ø  Wie dien ik te contacteren bij VELUX bij vragen over de Digitale Korting 2023?

Uw VELUX vertegenwoordiger blijft uw eerste contactpersoon bij vragen. De VELUX klantendienst blijft eveneens ter uw beschikking voor vragen met betrekking tot de Digitale Korting 2023.

Bij technische vragen over de integratie van de Javascript snippet of over het verspreiden van uw Facebook publicaties, kunt u het volgende formulier invullen : hier.

 Ø  Zal ik een bevestiging per brief ontvangen van mijn indirecte bonus?

 VELUX Belgium zal u doorheen het jaar 2023 een overzicht doorgeven van uw indirecte bonus zodat u de evolutie zelf kan opvolgen. Tegen ten laatste februari 2024, zal u een finale bevestiging doorgestuurd worden met vermelding van de totale indirecte korting waar u recht toe heeft.

 Ø  Wie dien ik te contacteren bij technische vragen?

Bij technische vragen, nodigen we u uit om volgend formulier in te vullen: hier. VELUX biedt als tegemoetkoming 1 uur gratis technische support aan iedere verdeler. Na dit uur, zal de verdeler de support aangerekend krijgen aan een kost van 75 EUR/ per uur, BTW niet inbegrepen.

DIGITALE KORTING 2023: WEBSITE

Ø  Korting website: Wat is het principe?

Verspreid onze campagnes via de website van uw bedrijf door een specifiek plaats/ pagina te wijden aan VELUX door het implementeren van een technische code (Javascript snippet). Hierdoor zal door VELUX gecreëerde specifieke content getoond worden op uw site. Gelieve een link binnen uw website te voorzien naar de plaats/ pagina dat u aan VELUX toekent.

Bij iedere nieuwe campagne zal VELUX de content autonoom en automatisch aanpassen. Hierdoor zal de pagina steeds up-to-date zijn zonder tussenkomst langs uw kant. De maximale digitale korting "website" zal u toegekend worden indien onze campagnes gedurende minstens 6 maanden via uw bedrijfswebsite verspreid worden .

 Ø  Korting website: Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze korting?

 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de korting website:

 1.      De door ons verstrekte link naar de VELUX content vemelden op de website van de betaler

2.      De VELUX content opnemen op uw website door de technische code (Snippet Javascript) te implementeren

3.      VELUX de bezoekersfrequentie van de content laten meten

 Ø  Korting website: Hoe dien ik mij in te schrijven om te kunnen genieten van deze korting?

Om deel te nemen aan de korting "website", dient u zich in te schrijven via deze website door uw klantennummer (terug te vinden op uw VELUX facturen) in te geven en uw postcode en de procedure te volgen. Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 1/03/2023.

 Ø  Waar vind ik mijn klantennummer terug?

 Uw VELUX klantennummer vindt u terug op onze facturen.

 Ø  Korting  website: Hoe dient de VELUX content geïntegreerd te worden op mijn website?

De VELUX content wordt geïntegreerd op uw website door middel van een specifieke code (Javascript snippet) dat te plaatsen is op een HTML pagina. De Javascript snippet kan door iedere verdeler verkregen worden via dit platform: hier.

U dient het daar beschreven stappenplan te volgen om de code te ontvangen. Eens de code gekopieerd, kunt u hem plakken op de gekozen HTML pagina op uw website. Gelieve na te gaan dat de code geladen wordt op uw website. Indien nodig, kunt u tevens de cache van uw browser leegmaken. De procedure kan variëren in functie van uw CMS.

 Ø  Korting website: kan ik de content raadplagen vooraleer deze gepubliceerd wordt op mijn website?

 Ja, na inschrijving zal de content toegankelijk zijn via het volgende platform (hier). Op deze pagina kunt u de content raadplegen en een preview krijgen vooraleer de content op uw website geplaatst wordt. Eens geïntegreerd op uw website, zal VELUX de content automatisch updaten.

 Ø  Korting website: onder welk formaat krijg ik toegang tot de te publiceren content?

 U krijgt toegang tot de content via een persoonlijke code (Javascript snippet) die u kan kopiëren vanaf deze site (hier). Door middel van deze unieke link, zal de content automatisch door VELUX geüpdatet worden. Het voordeel van de implementatie van deze code op uw website, is dat u nadien niets meer hoeft te doen.

 Ø  Korting website : Wat zijn de vereisten voor de integratie van VELUX content op mijn website ?

 Er zijn geen verplichte vereisten. Alle huidige websites laten de integratie van JavaScript snippets toe.

 Ø  Korting website : wat dien ik te doen indien de content niet goed verschijnt op mijn website?

 Bij technische vragen, nodigen we u uit om volgend formulier in te vullen: hier. VELUX biedt als tegemoetkoming 1 uur gratis technische support aan iedere verdeler. Na dit uur, zal de verdeler de support aangerekend krijgen aan een kost van 75 EUR/ per uur, BTW niet inbegrepen.

 Ø  Korting website: is de integratie van content complex? Vertegenwoordigt dit een extra kost?

 Nee, de integratie is vrij eenvoudig en vergt weinig inspanningen. U kunt de stap per stap uitleg navolgen dat via volgende link te raadplegen is.

Bij technische vragen, nodigen we u uit om volgend formulier in te vullen: hier. VELUX biedt als tegemoetkoming 1 uur gratis technische support aan iedere verdeler. Na dit uur, zal de verdeler de support aangerekend krijgen aan een kost van 75 EUR/ per uur, BTW niet inbegrepen.

 Ø  Korting website: Kan ik als verdeler de door VELUX ter beschikking gestelde content wijzigen ?

 De door VELUX aangereikte content is door copyright beschermd. De richtlijnen in verband met het gebruik van het VELUX merk blijven van toepassing. VELUX garandeert echter dat de ter beschikking gestelde content vrij in gebruik is. Veranderingen in de content zijn niet toegelaten.

 Ø  Korting website: zal VELUX gegevens verzamelen via de website van de verdeler ?

 VELUX verzamelt geen gegevens met betrekking tot de online content van de website van de verdeler.

VELUX biedt een JavaScript code aan, die content aanreikt aan de verdeler en geplaats wordt binnen een HTML pagina van de verdeler website. Het enige dat VELUX nagaat, is de publicatie van deze specifieke HTML pagina. Dit is vergelijkbaar met het surfen naar deze website pagina en nagaan of de content verschijnt.

 Ø  Korting website: zijn er risico’s verbonden aan het integreren van VELUX content op mijn website ?

De door VELUX ter beschikking gestelde VELUX content vertegenwoordigt geen enkel risico en volgt de regels na met betrekking tot de bescherming van gegevens. De content wordt enkel ter beschikking gesteld via een JavaScript code. Geen enkel risico is dan ook bekend. Desondanks kan het echter voorvallen dat onze voorwaarden niet verenigbaar zijn met de richtlijnen van andere bedrijven.

De ontwikkeling van de snippet code respecteren de Pimcore standaarden: hier.

 Ø  Korting website: wat dien ik te doen om VELUX toe te laten om na te gaan of de content gepubliceerd is op mijn website?

 Zodra de Javascript snippet correct geïmplementeerd is op uw website, zal ons systeem automatisch nagaan of de code actief is en of de content correct gepubliceerd wordt op uw website. Het is deze verificatie die VELUX toelaat om na te gaan of en hoe u recht krijgt op de digitale korting "website".

Eens de code correct geïmplementeerd is, dient u dus niets meer te doen. Indien een probleem voorkomt, zal VELUX contact opnemen met de verdeler om na te gaan waar de Javascript code niet meer geïmplementeerd is.

DIGITALE KORTING 2023: FACEBOOK

Ø  Korting Facebook: Wat is het principe ?

 Plaats onze campagnes op de Facebook-pagina van uw bedrijf. Op basis van een maandelijks publicatieschema stuurt VELUX u content die u vervolgens kunt publiceren.

Elke maand zal een nieuw bericht beschikbaar zijn voor publicatie op uw Facebook-pagina.

De maximale korting "sociaal netwerk Facebook" is van toepassing als u ten minste 6 Facebook-berichten vermeldt op de Facebook-pagina van uw bedrijf.

 Ø  Korting Facebook: wat zijn de toekenningsvoorwaarden om te genieten van deze korting?

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze korting:

 1.      Een openbare publicatie plannen op de professionele Facebook-pagina van het bedrijf van de betaler

2.      De VELUX richtlijnen voor de aangeboden content naleven

3.      VELUX toestemming geven om reacties op publicaties te volgen en ermee akkoord gaan om de reacties van VELUX, op publicaties en opmerkingen die schadelijk zijn voor het merk VELUX en zijn waarden, te publiceren.

4.      De links bezorgen van elk bericht dat is gepubliceerd in een bestand dat is verzonden door VELUX

5.      VELUX toestaan om de impact van het bericht te meten

 Ø  Korting Facebook: hoe krijg ik toegang tot de Facebook publicaties om te kunnen genieten van deze korting?

 U krijgt toegang tot de door VELUX ter beschikking gestelde content via volgende link. Op diezelfde pagina vindt u de richtlijnen terug tot het publiceren van de Facebook publicatie en een tutorial die u de procedure voor het publiceren stap voor stap uitlegt. De Facebook korting wordt enkel en alleen toegekend indien alle richtlijnen en voorwaarden worden nagevolgd. 

 Ø  Korting Facebook: hoe dien ik de VELUX publicatie op mijn Facebook pagina te verspreiden?

 Download de door VELUX ter beschikking gestelde content (hier), volg de instructies die meegegeven zijn in de tutorial en publiceer de post openbaar.

 Ø  Korting Facebook: krijg ik toegang tot de publicatie voordat deze op mijn Facebook pagina gepubliceerd wordt ?

 Ja, een preview van iedere post is beschikbaar op volgende link.

 Ø  Korting Facebook: hoe krijg ik toegang tot de door VELUX ter beschikking gestelde content?

 Via volgende link zal VELUX de te integreren post, copy, beelden en/ of video ter beschikking stellen aan de verdeler. Deze content zal te publiceren zijn op de bedrijfs Facebook pagina van de verdeler.

 Ø  Korting Facebook: Wat zijn de nodige voorwaarden tot het verspreiden van publicaties?

 Download het door VELUX ter beschikking gestelde content (hier), volg de instructies die meegegeven zijn in de tutorial en publiceer de post openbaar.

 Ø  Korting Facebook: wat dien ik te doen indien de publicatie niet correct verschijnt op mijn bedrijfs Facebook pagina?

 Bij technische vragen, nodigen we u uit om volgend formulier in te vullen: hier. VELUX biedt als tegemoetkoming 1 uur gratis technische support aan iedere verdeler. Na dit uur, zal de verdeler de support aangerekend krijgen aan een kost van 75 EUR/ per uur, BTW niet inbegrepen.

 Ø  Korting Facebook: wordt ik op de hoogte gehouden zodra nieuwe publicaties beschikbaar zijn?

 Op volgende link worden de data vermeld waarop nieuwe content ter beschikking gesteld wordt. U kunt deze pagina continu raadplegen.

 Ø  Korting Facebook: Is de integratie van content complex? Vertegenwoordigt dit een extra kost?

 Nee, de integratie van content is eenvoudig. U kunt de content publiceren door het navolgen van de tutorial die terug te vinden is bij iedere ter beschikking gestelde content op volgende link.

 Ø  Korting VELUX: Kan ik als verdeler door VELUX aangereikte content wijzigen?

 De door VELUX aangereikte content is door copyright beschermd. De richtlijnen in verband met het gebruik van het VELUX merk blijven van toepassing. VELUX garandeert echter dat de ter beschikking gestelde content vrij in gebruik is. Veranderingen in de content zijn niet toegelaten.

 Ø  Korting Facebook: Zal VELUX data verzamelen van de op Facebook VELUX verspreide publicaties ?

 VELUX zal enkel de link naar de verspreide publicatie verzamelen. VELUX zal dus enkel toegang hebben tot publiek voor iedereen beschikbare gegevens van publieke Facebook publicaties.

 Ø  Korting Facebook: Zijn er risico’s verbonden aan de integratie van VELUX content?

 De integratie van VELUX Facebook publicaties op de eigen Facebook pagina vertegenwoordigd geen enkel risico voor zover de door VELUX aangegeven richtlijnen worden nagevolgd.

 Ø  Korting Facebook: Wat moet ik doen om VELUX te verwittigen dat ik VELUX publicaties heb geplaats op mijn bedrijfs Facebook pagina ?

 De verdeler zal een formulier indienen waar hij de URL van de publicatie (op deze manier terug te vinden: hier) en de publicatiedatum. Deze verklaring dient zo snel mogelijk te gebeuren na de publicatie van de post via deze link: hier.

 Deze stap is verplicht om te kunnen genieten van de Facebook korting.

 Ø  Korting Facebook: Dien ik te antwoorden op commentaren op de Facebook publicaties?

 In de mate van het mogelijke, raden we de verdeler aan om te antwoorden op vragen van klanten op deze publicaties. VELUX neemt geen enkele verantwoordelijk op voor het antwoorden op de commentaren op de publicaties die door de verdelers worden gepubliceerd. In geval van negatieve, agressieve of tegen het merk ingaande commentaren, behoudt VELUX zich het recht op te reageren op de desbetreffende commentaren. De verdelers mogen VELUX bij twijfel op de hoogte brengen door de VELUX officiële Facebook pagina te vermelden.

 Ø  Korting Facebook: Enkele tutorials ter implementatie van content op uw Facebook pagina.

 Tuto_Hoe een caroussel post op Facebook publiceren

Tuto_Hoe een videopost op Facebook publiceren

 Ø  Korting Facebook: Enkele tutorials met betrekking tot het doorgeven van jullie publicaties aan VELUX.

 Tuto_Hoe de URL terugvinden van een Facebook post

Tuto_Hoe de URL terugvinden van een Facebook pagina